این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقاله
.: راهنمای نگارش مقاله

 پژوهشگران گرامی می توانند در چارچوب محورهای کنفرانس آثار خود را به زبان فارسی و یا انگلیسی برای کنفرانس ارسال نمایند. 

دانلود قالب نگارش فارسی
دانلود قالب نگارش انگلیسی