این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

شروع دریافت مقالات کامل و پایان مهلت دریافت چکیده تنها
با توجه به اینکه مهلت ارسال چکیده تنها به پایان رسیده است، کلیه دانشجویان، اساتید و عزیزانی که چکیده خود را ارسال ننموده‌اند و تمایل به ارسال مقاله خود دارند میتوانند مقاله کامل خود را تا تاریخ 30 دی ماه به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. لطفا راهنمای نگارش مقاله کامل را از "منوی کاربران> راهنمای نگارش مقاله" مطالعه فرمایید.

 با توجه به اینکه مهلت ارسال چکیده تنها به پایان رسیده است، کلیه دانشجویان، اساتید و عزیزانی که چکیده خود را ارسال ننموده‌اند و تمایل به ارسال مقاله خود دارند میتوانند مقاله کامل خود را تا تاریخ 30 دی ماه به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. لطفا راهنمای نگارش مقاله کامل را از "منوی کاربران> راهنمای نگارش مقاله" مطالعه فرمایید.


back2017-09-06Voting is5 time