این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

دانشگاه فسا را ببینید
برای مشاهده عکس های مربوط به دانشگاه فسا به گالری عکس واقع در "درباره کنفرانس" مراجعه کنید.

 دانشگاه دولتی فسا با کادری مجرب در دانشکده های مختلف دانشجو می پذیرد. اهداف موسسان، حفظ و انتقال و پیشبرد دانش از طریق پرورش استعدادها از طریق انجام تحقیقات و ترویج علوم به منظور تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز کشور و توسعه دانش بشری و رشد فن آوری و اطلاعات علمی – صنعتی می باشد. فراهم آوردن زمینه های توسعه تحقیقات ، نوآوری ، انتقال و جذب تکنولوژی و برقراری ارتباط علمی و پژوهشی دانشگاه با مراکز صنعتی کشور در زمینه های خلاقیت و نوع آوری و بهبود کیفیت متناسب با زمان و بهره وری بیشتر از نیروی انسانی و تکنولوژی از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای اهداف مذکور می باشد. در این راستا امکانات و تجهیزات آموزش دانشجویان در رشته های مختلف علوم مهندسی ، علوم پایه ، علوم انسانی و . . . مطابق برنامه های مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در مقاطع مختلف تحصیلی و متناسب با نیاز جامعه را فراهم آورده است. این دانشگاه با انجام تحقیقات علمی در زمینه های مختلف علوم و فنون بر حسب نیازهای اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی و توسعه و فناوری در کشور، انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود کمی و کیفی آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه و  با فراهم آوردن تسهیلات لازم آموزشی ، پژوهشی و رفاهی برای تعلیم و تربیت دانشجویان در حد امکانات موجود تلاش کرده که اهداف خود را به ثمر برساند. برای مشاهده عکس های مربوط به دانشگاه فسا به گالری عکس ها مراجعه کنید.

back2017-09-24Voting is1 time