این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

(مهم) اطلاعیه جدید در مورد نخستین کنفرانس ژئوتکنیک زیست محیطی
به اطلاع می رساند طبق تصمیم دبیران محترم کنفرانس، تاریخ های مهم کنفرانس جهت ارسال مقاله و ثبت نام فردی و گروهی تمدید گردید. لطفا برای اطلاع از تاریخ های جدید به صفحه تاریخ های مهم مراجعه فرمایید.

 به اطلاع می رساند طبق تصمیم دبیران محترم کنفرانس، تاریخ های مهم کنفرانس جهت ارسال مقاله و ثبت نام فردی و گروهی تمدید گردید. تاریخ های مهم تمدید شده به شرح زیر می باشد:تاریخ های زود هنگام

ارسال متن کامل 1/3/97
داوری متن کامل 1/4/97
ثبت نام فردی 15/5/97
ثبت نام گروهی 15/5/97
 تاریخ های نهایی

ارسال متن کامل 1/4/97
داوری متن کامل 1/5/97
ثبت نام فردی 1/6/97
ثبت نام گروهی 1/6/97

** به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که تعرفه کنفرانس برای تاریخ های زودهنگام و تاریخ های نهایی متفاوت می باشد. لازم به ذکر است که اولویت با کسانی خواهد بود که در تاریخ های زود هنگام اقدام به ارسال مقاله و یا ثبت نام می کنند. لطفا برای اطلاع از تعرفه های کنفرانس به صفحه تعرفه های کنفرانس (کلیک کنید) مراجعه فرمایید.


back2018-04-24Voting is1 time