این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ثبت نام پژوهشگران، دانشجویان و اساتید در کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی
به اطلاع می رساند با توجه به اینکه مهلت ارسال مقالات به اتمام رسیده است اما کنفرانس ملی ژئوتکنیک صمیمانه از تمامی دانشجویان، پژوهشگران و اساتید گرامی دعوت می کند تا در این رویداد شرکت کنند تا شاهد سخنرانی ها و مقالات عرضه شده در این رویداد باشند و با اشتراک تجربیات و نظرات خود گامی هرچند کوچک در زمینه علم ژئوتکنیک زیست محیطی برداشته شود.( برای اطلاع از نحوه ثبت نام ادامه خبر را بخوانید.)

 به اطلاع می رساند با توجه به اینکه مهلت ارسال مقالات به اتمام رسیده است اما کنفرانس ملی ژئوتکنیک صمیمانه از تمامی دانشجویان، پژوهشگران و اساتید گرامی دعوت می کند تا در این رویداد شرکت کنند تا شاهد سخنرانی ها و مقالات عرضه شده در این رویداد باشند و با اشتراک تجربیات و نظرات خود گامی هرچند کوچک در زمینه علم ژئوتکنیک زیست محیطی برداشته شود.
برای اطلاع از سخنرانان کلیدی کنفرانس به صفحه زیر مراجعه کنید:
conf.fasau.ac.ir/geoenv1/fa/page.php
برای اطلاع از نحوه ثبت نام لطفا به صفحه زیر مراجعه کنید. 
conf.fasau.ac.ir/geoenv1/fa/page.php


back2018-08-11Voting is0 time