این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

استقبال از شرکت ها و فعالان در حیطه مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
بدین وسیله به اطلاع می رساند نخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی از تمامی شرکت ها و فعالان در حیطه علم ژئوتکنیک زیست محیطی دعوت به عمل می آورد تا با شرکت در کنفرانس و برپایی غرفه های نمایشگاهی به نمایش محصولات خود بپردازند.

 بدین وسیله به اطلاع می رساند نخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی از تمامی شرکت ها و فعالان در حیطه علم ژئوتکنیک زیست محیطی دعوت به عمل می آورد تا با شرکت در کنفرانس و برپایی غرفه های نمایشگاهی به نمایش محصولات خود بپردازند.
لطفا برای هماهنگی به ایمیل کنفرانس به آدرس conf.geoenv1@gmail.com و یا شماره تماس 09370925712 پیام بدهید.

back2018-08-18Voting is0 time