این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز به کار وب سایت و سامانه ثبت نام و دریافت مقالات
دانشگاه فسا مفتخر است که در اردیبهشت ماه سال 97 میزبان اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی باشد. وبسایت پیش رو با هدف اطلاع رسانی، تسهیل فرآیند ثبت نام و ارسال مقالات و خدمات رسانی به مخاطبان کنفرانس ایجاد شده است.

دانشگاه فسا مفتخر است که در اردیبهشت ماه سال 97 میزبان اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی باشد. وبسایت پیش رو با هدف اطلاع رسانی، تسهیل فرآیند ثبت نام و ارسال مقالات و خدمات رسانی به مخاطبان کنفرانس ایجاد شده است. 

لطفا در صورت وجود هرگونه مشکل در مورد وبسایت سوالات خود را به ایمیل دبیرخانه به آدرس conf.geoenv1@gmail.com کنفرانس ارسال نمایید. 
back2015-01-31Voting is3 time