این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
Home > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم

تاریخ های مهم به شرح زیر است:**


تاریخ های زود هنگام

ارسال متن کامل 1/3/97
داوری متن کامل 1/4/97
ثبت نام فردی 15/5/97
ثبت نام گروهی 15/5/97
 تاریخ های نهایی

ارسال متن کامل 1/4/97
داوری متن کامل 1/5/97
ثبت نام فردی 1/6/97
ثبت نام گروهی 1/6/97

** به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند که تعرفه کنفرانس برای تاریخ های زودهنگام و تاریخ های نهایی متفاوت می باشد. لازم به ذکر است که اولویت با کسانی خواهد بود که در تاریخ های زود هنگام اقدام به ارسال مقاله و یا ثبت نام می کنند. لطفا برای اطلاع از تعرفه های کنفرانس به صفحه تعرفه های کنفرانس (کلیک کنید) مراجعه فرمایید.