این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
Home > پرسش هاي متداول
.: پرسش هاي متداول

اگر سوالی در مورد استفاده از وبسایت دارید، جواب سوالات خود را در این صفحه پیدا کنید: پرسش های متداول

در صورت وجود هرگونه مشکل و برای ارتباط با دبیرخانه کنفرانس از آدرس های زیر استفاده کنید:

conf.geoenv1@gmail.com
07153340177