این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
Home > راهنمای نگارش مقاله
.: راهنمای نگارش مقالهکنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست‌محیطی از آثار علمی و پژوهشی در قالب های زیر استقبال می کند:

  • مقالات پژوهشی
  • مقالات مروری
  • یادداشت‌های فنی

پژوهشگران گرامی می توانند در چارچوب محورهای کنفرانس آثار خود را به زبان فارسی و یا انگلیسی برای کنفرانس ارسال نمایند. 

قالب نگارش مقاله کامل به زبان فارسی را ازینجا دریافت کنید.
قالب نگارش مقاله کامل به زبان انگلیسی را ازینجا دریافت کنید.