این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
Home > سخنرانان مدعو
.: سخنرانان مدعو

 نخستین کنفرانس ملی ژئوتکنیک زیست محیطی با افتخار میزبان سخنرانی اساتید برجسته خواهد بود. اسامی سخنرانان مدعو در کنفرانس به شرح زیر می باشد.

پروفسور حسنی زاده
رئیس گروه هیدروئولوژی دانشگاه Utrecht هلند
مشاور ارشد بخش خاک و آب های زیرزمینی Deltares
دکتر علی پاک
استاد ژئوتکنیک و مدیر گروه مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شریف

دکتر قاسم حبیب آگهی
استاد ژئوتکنیک بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشگاه شیراز
رئیس مرکز تحقیقات حمل و نقل و ترافیک دانشگاه شیراز

دکتر فرزاد دلیری
مهندس متخصص بخش R&D در Thurber Engineering Ltd کانادا
دریافت مدرک دکتری و جایزه Michael Bozozuk از دانشگاه کارلتون کانادا