این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
Home > نشست های تخصصی
.: نشست های تخصصی

 
1. نشست تخصصی با موضوع "Building Embankment on Very Soft Clay: Ground Improvement" : بررسی یکی از پروژه های ژئوتکنیک زیست محیطی در کانادا توسط جناب آقای دکتر فرزاد دلیریبرای اطلاعات بیشتر فیلم مرتبط با پروژه را مشاهده فرمایید. (کلیک کنید)
2. نشست تخصصی با موضوع "افق های نوین در ژئوتکنیک زیست محیطی" توسط جناب آقای دکتر محمد امیری، نویسنده 16 مقاله ISI و علمی پژوهشی، مؤلف یک کتاب و مخترع 
3. نشست تخصصی با موضوع "کاربردهای زیست محیطی مربوط به انتفال، ته نشینی و حذف ذرات معلق" توسط جناب آقای دکتر گودرز احمدی،