این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > اسامی سخنرانان و ارائه دهندگان شفاهی
.: اسامی سخنرانان و ارائه دهندگان شفاهی

 
اسامی سخنرانان و ارائه دهندگان شفاهی را در فایل زیر مشاهده فرمایید.


برای دانلود فایل pdf کلیک کنید