این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
 
Home > تماس با ما
.: تماس با ما

ایمیل پشتیبانی کنفرانس جهت طرح سوالات مرتبط با کنفرانس
conf.geoenv1@gmail.com

شماره تماس: 09370925712 


نشانی پستی کنفرانس : استان فارس، فسا، انتهای بلوار شهید محب، دانشگاه فسا کد پستی: 81189-74617