کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتیپوستر همایش

اخبار و اطلاعیه

جهت مشاهده اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با همایش بر روی اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تاریخ های مهم

دریافت مقالات: 1 آبان تا 30 آذر 1400
داوری مقالات: 10 روز پس از ارسال مقاله
ثبت نام نهایی: 15 دی 1400
ثبت نام با تأخیر: 1 بهمن 1400
تاریخ برگزاری همایش : 27 و 28 بهمن ماه

خبر تصویری

1
2
3
4

برگزار کنندگان

حامیان

آمار بازدید