دومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
The second national conference on deficit irrigation and the use of non-conventional water for agriculture in dry regions


کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و علوم تربیتیپوستر همایشMojtaba Sadegh
Assistant Professor, Boise State University, USA 

Amin Haghnegahdar
Associate Professor, University of Saskatchewan

Seyed Hossein Sadeghi
Associate Professor, Washington State University, USA

سید سعید اسلامیان
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

حسین انصاری
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

سعید برومندنسب
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

امین علیزاده
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

جهانگیر عابدی کوپایی
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

سعیدرضا خداشناس
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

بیژن قهرمان
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

ابوالفضل مساعدی
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

محمد موسوی بایگی
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر  مسعود نوشادی
مسعود نوشادی
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شیراز

کاظم اسماعیلی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

سید علی اشرف صدرالدینی
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز

علی شاهنظری
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

سید علی ایوب زاده
استاد، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس

هوشنگ قمرنیا
استاد، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه رازی

فرید اجلالی
دانشیار، مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه پیام نور

محمدجواد امیری
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فسا

علی باقری
دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
دکترحسین بانژاد
حسین بانژاد
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی بهرامی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فسا

محسن پوررضا بیلندی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

محمد جلینی
دانشیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

آرش  جوانشیر
دانشیار، گروه شیلات، دانشگاه تهران

سعید حمزه
دانشیار، گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشگاه تهران

حبیب خداوردیلو
دانشیار، گروه علوم خاک، دانشگاه ارومیه

مجتبی خوش روش
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

پیمان دانشکار آراسته
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)


علی رسول‌زاده
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی

یوسف رمضانی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند
حیدر زارعی
حیدر زارعی
دانشیار، گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

عبدالرسول زارعی
دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه فسا

مریم زاهدی‌فر
دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه فسا
کاظم شاهوردی
کاظم شاهوردی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا

علی شعبانی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فسا

محمد صدقی اصل
دانشیار، گروه علوم خاک، دانشگاه یاسوج
Magiran | رزومه دکتر سید حسن طباطبایی | Sayyedhassan Tabatabaei
سید حسن طباطبایی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهرکرد

جواد ظهیری
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

عبدالرضا ظهیری
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

معصومه فراستی
دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبد کاووس

هدی قاسمیه
دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کاشان

خلیل قربانی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فاطمه کاراندیش
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه زابل

بیژن نظری
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
دکتر  تورج هنر
تورج هنر
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شیراز

عظیم شیردلی
دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه زنجان

خالد احمدآلی
استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

بهزاد حصاری
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ارومبه

حامد امیری
استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور

کیانوش بهرهی
استادیار، دانشگاه جامع علمی کاربردی

علی پورکریمی
استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فسا

سعید جلیلی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

حامد جوادی
استادیار، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند

اسفندیار جهان‌تاب
استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه فسا

میترا چراغی
استادیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

علی اکبر حسین رضا
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی

حسین حمیدی‌فر
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شیراز

فرهاد خورسندی
استادیار، گروه مهندسی خاکشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

مهدی دلقندی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شاهرود

مریم دهقانی
استادیار، دانشگاه پیام نور
دکتر شهره دیداری
شهره دیداری
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شیراز

علی دیندارلو
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه خلیج فارس

مسیح ذوالقدر
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه جهرم

فاطمه رستگاری‌پور
استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه

جواد رمضانی مقدم
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیل

امین زارعی
استادیار، گروه مهندسی عمران و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
 
امیر سالاری
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه هرمزگان

میثم سالاری جزی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مرجان سالاری درگی
استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان

سمیه سلطانی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اردکان

نسرین سیاری
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

هادی سیاسر
استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور مرکز زابل

سید ابراهیم سیفتی
استادیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشگاه یزد
مسعود شاکرمی
مسعود شاکرمی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه لرستان

عدنان صادقی لاری
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه هرمزگان
رضوان طالب نژاد
رضوان طالب‌نژاد
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه شیراز

جواد طایی سمیرمی
عضو هیئت علمی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای واحد فسا

افسانه عالی‌نژادیان
استادیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه لرستان

محمد عبدالحسینی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ابوالفضل عزیزیان
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اردکان

جوانشیر عزیزی مبصر
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی

علیرضا علی عرب
استادیار، گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

منصوره قوام
استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه کاشان 

سید حسام کابلی
استادیار، گروه آب، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

ابراهیم ادهمی
دانشیار، گروه علوم خاک، دانشگاه یاسوج
مهدی کلاهی
مهدی کلاهی
استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فردوسی مشهد

فرشته مدرسی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد

مریم مروتی
استادیار، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه اردکان
 

محمدمهدی مقیمی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فسا

عباس ملکی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه لرستان

سیده مریم موسوی‌فرد
استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فسا

بابک مومنی
استادیار، دانشگاه پیام نور مرکز ساری

مهدی مهبد
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه جهرم

بهروز مهدی‌نژادیانی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه کردستان

امیر ناصرین
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

علی حیدر نصرالهی
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه لرستان

سید ابراهیم هاشمی گرم دره
استادیار، گروه مهندسی آبیاری، دانشگاه تهران

مصطفی یعقوب‌زاده
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بیرجند

حمزه علی علیزاده
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه ایلام
امیر بهرامی
استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه شهید بهشتی

علی آرمان
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه رازی


مهدی جورابلو
استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

محمود اکبری
استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه اراک

مسعود اکبری
انجمن مهندسی رودخانه ایران

سید حسین مهاجری
استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی

آتوسا عطائیان
انجمن مهندسی رودخانه ایران

سیروس شاکری
استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور

سارا خراسانی نژاد
استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

امیرحسین پارسامهر
مربی، گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه فسا

مصطفی مرادزاده
کارشناس فنی و مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر- شرکت مهندسی مشاور جاماب

ابوالفضل آزادی
استادیار، بخش خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

جمال احمدآلی
استادیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

کرامت اخوان
استادیار، رئیس بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی  اردبیل

افشار استخر
استادیار، بخش اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

مهناز اسکندری
استادیار، بخش تحقیقات ارزیابی اراضی، مؤسسه تحقیقات خاک و آب

امیر اسلامی
استادیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران - رویداد ملی آب مشهد ۱۳۹۹
ایمان بابائیان
استادیار، پژوهشکده اقلیم‌شناسی، سازمان هواشناسی کشور

الهام باریکانی
استادیار، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

جواد باغانی
استادیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

محمود باقری
استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

بهنام بخشی
استادیار، بخش علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان (زابل)

محسن بذرافشان
استادیار، بخش اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس
Magiran | رزومه رضا بهراملو | Reza Bahramloo
رضا بهراملو
استادیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان

پیوند پاپن
کارشناس مسئول بهره برداری منابع آب و خاک، دفتر فنی و مهندسی شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

هادی پیراسته انوشه
استادیار، مرکز ملی تحقیقات شوری

مسلم جعفری
استادیار، بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

اردلان ذوالفقاران
استادیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

سید حسین زارعی
کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

مهدیه ساعی
استادیار، بخش اقتصاد-اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

سید سعید سخاوتی زاده
استادیار، گروه آموزشی صنایع غذایی و تبدیلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

هادی شوریده
استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

آزاده صالحی
استادیار، گروه صنوبر و درختان سریع‌الرشد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

ناصر صداقتی
استادیار، گروه فناوری و مدیریت تولید، پژوهشکده پسته، موسسه تحقیقات باغبانی کشور

سید محمدتقی طباطبایی
استادیار، رئیس بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزد

مجید علی‌حوری
استادیار، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

رحیم علیمحمدی نافچی
استادیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

هدایت فهمی
رئیس مرکز پژوهشی پژوه آب گستر 

علی قدمی فیروزآبادی
استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان

قربان قربانی نصرآباد
استادیار، بخش فنی و مهندسی کشاورزی، رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور
هیأت علمی​ - موسسه تحقیقات آب
حمید کاردان مقدم
استادیار، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

منصوره کوهی
استادیار، پژوهشکده اقلیم‌شناسی، سازمان هواشناسی کشور

کوروش مجدسلیمی
عضوهیئت علمی، پژوهشکده چای، موسسه تحقیقات علوم باغبانی

علی مختاران
استادیار، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

شهرام محمودسلطانی
استادیار، بخش خاک و آب، موسسه تحقیقات برنج کشور

علی محبوب خمامی
استادیار، رئیس ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان

حسین زینل‌زاده تبریزی
استادیار، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل

تاریخ های مهم

دریافت مقالات: 1 آبان تا 30 دی 1400
داوری مقالات: 10 روز پس از ارسال مقاله
ثبت نام نهایی: 10 بهمن 1400
ثبت نام با تأخیر: 20 بهمن 1400
تاریخ برگزاری همایش : 27 و 28 بهمن ماه

خبر تصویری

1
2
3
4

برگزار کنندگان

حامیان

حامیان رسانه‌ای

آمار بازدید

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)